Video Fox - O nas / Wypożyczalnia filmów DVD & Blu-ray - Radom

index kino Video Fox

Nowości

13.02.23  


Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
Sci-Fi

Zapraszamy do najlepszego solarium w mieście. Radom ul. Gagarina 9. Zapraszamy!!!
Solarium Video Fox
www.solarium.videofox.pl

F&K Consulting Engineers
www.fkce.pl

WizFDS - workflow for Fire Dynamics Simulator (FDS)
www.wizfds.com

KOWall - Usługi budowlane i prace wysokościowe
www.kowall.pl

Zapraszamy:

Wszystkich amatorów dobrego kina, koneserów klasyki, entuzjastów mocnych wra?e? zatrzymanych w kadrze i niepowtarzalnych prze?y? zapisanych na ta?mie filmowej zapraszamy do "VideoFox". Dla Klientów i Przyjació? naszej Videoteki przez oko?o 10 lat kompletowali?my katalog najciekawszych filmów dost?pnych na p?ytach DVD i Blu-ray. Mi?a i profesjonalna obs?uga Videoteki pomo?e Pa?stwu znale?? poszukiwany lub ulubiony tytu? w?ród kolekcji naszych trzech punktów w Radomiu.... ponad 10 000 tytu?ów i 7 000 p?yt DVD wszystkich gatunków filmowych najwi?kszego w Radomiu wyboru filmowej klasyki i kina artystycznego filmów kultowych, ambitnych,bogatego wyboru kina polskiego, w tym adaptacji lektur szkolnych,filmów nagradzanych, przebojów kinowych i nowo?ci rynku fonograficznego. 

Poszukuj?c aktualno?ci w?ród portali i witryn internetowych razem z Wami wzbogacimy nasz? wiedz? o filmach i ulubionych aktorach.

Regulamin Wypo?yczania:

By zapisa? si? do naszej wypo?yczalni, wystarcz? dwa dokumenty: dowód osobisty po?wiadczaj?cy zameldowanie w województwie mazowieckim i drugi dokument ze zdj?ciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna) Je?li klient ma zameldowanie w innym województwie, wypo?yczenie filmu jest mo?liwe po uprzednim pozostawieniu kaucji za ka?dy film.Wypo?yczalnia czynna: poniedzia?ek - sobota: 9.00 - 19.00
Niedziela Nieczynne

 


Zasady Video Fox:

Za zniszczony film nale?y zwróci? równowarto?? jego zakupu. Za zniszczone etui nale?y ui?ci? op?at? ustalona przez obs?ug? Foxa. Klient ma prawo zarezerwowa? sobie wybrany film na dany dzie?, a obs?uga wypo?yczalni ma obowi?zek zatrzymania zamówionego filmu do godziny 20 przed zamkni?ciem. Je?li klient w tym czasie nie zg?osi si? po odbiór zamówionego filmu, obs?uga wypo?yczalni udost?pnia go dla innych klientów.