Wypożyczalnia filmów DVD & Blu-ray - Radom

index kino Video Fox

Nowości

22.11.23  


Oppenheimer
Oppenheimer
Biograficzny

Zapraszamy do najlepszego solarium w mieście. Radom ul. Gagarina 9. Zapraszamy!!!
Solarium Video Fox
www.solarium.videofox.pl

F&K Consulting Engineers
www.fkce.pl

WizFDS - workflow for Fire Dynamics Simulator (FDS)
www.wizfds.com

KOWall - Usługi budowlane i prace wysokościowe
www.kowall.pl

Oppenheimer
Oppenheimer
()
Gatunek: Biograficzny
Czas trwania: 180 min.
Rok produkcji: 2023r.
Reżyser:
Christopher Nolan
Opis:

Oppenheimer w czasie II Wojny ?wiatowej by? dyrektorem programu rozwoju broni j?drowej "Manhattan". Poza dzia?alno?ci? zwi?zan? z broni? atomow? Oppenheimer mia? ogromne osi?gni?cia w innych dziedzinach fizyki, mi?dzy innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Reszt? ?ycia po opracowaniu bomby atomowej po?wi?ci? na dzia?alno?? na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania si? broni j?drowej. By? oskar?any przez ameryka?ski rz?d i s?u?by o powi?zania z ruchem komunistycznym oraz dzia?alno?? szpiegowsk?. W latach 50. zosta? pozbawiony dost?pu do tajnych dokument?w. Dopiero prezydent Kennedy dokona? jego politycznej rehabilitacji. Oppenheimer jest dzi? uznawany za jeden z symboli pacyfizmu i sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania broni atomowej.