Wypożyczalnia filmów DVD & Blu-ray - Radom

index kino Video Fox

Nowości

13.02.23  


Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
Sci-Fi

Zapraszamy do najlepszego solarium w mieście. Radom ul. Gagarina 9. Zapraszamy!!!
Solarium Video Fox
www.solarium.videofox.pl

F&K Consulting Engineers
www.fkce.pl

WizFDS - workflow for Fire Dynamics Simulator (FDS)
www.wizfds.com

KOWall - Usługi budowlane i prace wysokościowe
www.kowall.pl

Ania
Ania
()
Gatunek: Dokumentalny
Czas trwania: 86 min.
Rok produkcji: 2022r.
Opis:

Inspiruj?ca historia Anny Przybylskiej - odwa?nej, kochaj?cej ?ycie i spe?niaj?cej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anio?a i charakterystycznym g?osie, znanej m.in. z roli Marylki z serialu "Z?otopolscy" oraz filmów, m.in.: "Ciemna Strona Wenus", "Kariera Nikosia Dyzmy", "S?p" czy "Bilet na ksi??yc". Ania mama, partnerka, przyjació?ka, aktorka, modelka, spe?niona w ka?dej z tych ról. W filmie us?yszymy jej zara?liwy ?miech, sama opowie czym by? dla niej sukces, pi?kno i sens ?ycia. Rodzina wspomni o tym jaka by?a poza kamerami i jak? by?a mam?. Wspó?pracownicy opowiedz? o jej pracy na planie i karierze zawodowej, przyjaciele natomiast o tym jak ich zaskakiwa?a i z jakimi wspomnieniami ich zostawi?a, gdy odesz?a w 2014 roku. Pe?nometra?owy film dokumentalny "Ania" prezentuje wywiady oraz niepublikowane dot?d materia?y z prywatnych archiwów, dzi?ki którym mo?na zobaczy? portret kobiety utrzymuj?cej równowag? pomi?dzy publicznym ?yciem zawodowym a ?yciem rodzinnym. Wspólne chwile z Anną Przybylską wspomina? b?d?̨ m.in.: jej partner Jaros?aw Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz siostra aktorki. Nie zabraknie opowie?ci zwi?zanych z jej życiem i karierą we wspomnieniach re?ysera Rados?awa Piwowarskiego oraz wielu aktorów: Katarzyny Bujakiewicz, Szymona Bobrowskiego, Anny Dereszowskiej, Jana Englerta, Paw?a Ma?aszyńskiego, Andrzeja Piasecznego, Paw?a Wawrzeckiego, Micha?a Żebrowskiego oraz innych.