Wypożyczalnia filmów DVD & Blu-ray - Radom

index kino Video Fox

Nowości

15.06.22  


Sing 2
Sing 2
Animacja

Spencer
Spencer
Biograficzny

Zaulek koszmarów
Zaulek koszmarów
Thriller

Zapraszamy do najlepszego solarium w mieście. Radom ul. Gagarina 9. Zapraszamy!!!
Solarium Video Fox
www.solarium.videofox.pl

F&K Consulting Engineers
www.fkce.pl

WizFDS - workflow for Fire Dynamics Simulator (FDS)
www.wizfds.com

KOWall - Usługi budowlane i prace wysokościowe
www.kowall.pl

Liga Sprawiedliwo?ci Zacka Snydera
Liga Sprawiedliwo?ci Zacka Snydera
(Zack Snyders Justice League)
Gatunek: Sci-Fi
Czas trwania: 232 min.
Rok produkcji: 2021r.
Reżyser:
Zack Snyder
Opis:

Film jest wersj? re?ysersk? Ligi Sprawiedliwo?ci z 2017, która boryka?a si? z wieloma trudno?ciami w czasie produkcji.Zack Snyder b?d?cy jej pierwotnym re?yserem z powodu ?mierci swojej córki zrezygnowa? z dalszej pracy nad filmem na etapie post-produkcji. Snydera na stanowisku re?ysera zast?pi? Joss Whedon, który usun?? z filmu wi?kszo?? scen nagranych przez Snydera i nakr?ci? wiele nowego materia?u. Film Whedona nie spe?ni? oczekiwa? widzów oraz zosta? negatywnie przyj?ty przez krytyków. Pod wp?ywem fanów i cz?onków obsady Snyder postanowi? opublikowa? swoj? wersj?. Wi?kszo?? scen pochodzi z materia?ów niewykorzystanych przez Whedona, a nad monta?em filmu ca?o?ciowo czuwa? sam Snyder. Bruce Wayne, chc?c mie? pewno??, ?e po?wi?cenie Supermana nie posz?o na marne, ??czy si?y z Dian? Prince, by zwerbowa? zespó? superbohaterów, którzy ochroni? ?wiat przed zbli?aj?cym si? niebezpiecze?stwem.