Wypożyczalnia filmów DVD & Blu-ray - Radom

index kino Video Fox

Nowości

30.12.21  


Egzorcyzmy dnia siódmego
Egzorcyzmy dnia siódmego
Horror

Zapraszamy do najlepszego solarium w mieście. Radom ul. Gagarina 9. Zapraszamy!!!
Solarium Video Fox
www.solarium.videofox.pl

F&K Consulting Engineers
www.fkce.pl

WizFDS - workflow for Fire Dynamics Simulator (FDS)
www.wizfds.com

KOWall - Usługi budowlane i prace wysokościowe
www.kowall.pl

Atlas chmur
Atlas chmur
(Cloud Atlas)
Gatunek: DramatGatunek: Fantasy
Czas trwania: 172 min.
Rok produkcji: 2012r.
Reżyser:
Tom Tykwer
Opis:

Najwi?ksze filmowe widowisko 2012 roku, oparte na bestsellerowej epopei Davida Mitchella, którego styl krytycy porównuj? do estetyki dzie? Vladimira Nabokova, a oryginaln? wizj? ?wiata do spostrze?e? takich mistrzów jak Umberto Eco, Haruki Murakami i Philip K. Dick. W filmie ?ledzimy losy postaci z ró?nych epok i zak?tków ?wiata, których najbardziej b?ahe decyzje i czyny maj? daleko id?cy wp?yw na tera?niejszo??, przysz?o??, a nawet przesz?o?? naszej planety. "Atlas chmur" jest uczt? nie tylko dla wielbicieli zapieraj?cych dech w piersiach opowie?ci przygodowych, ale tak?e spostrzegawczych mi?o?ników X Muzy. Ka?da z gwiazd wyst?puje w filmie w kilku nierozpoznawalnych na pierwszy rzut oka wcieleniach, daj?c popis wirtuozerskiej gry i ironicznego dystansu do swojego dotychczasowego wizerunku.